Trade marketing

Koncept i butik som ökar försäljning och varumärkeskännedomen

Målet med ditt varumärke är att locka konsumenternas uppmärksamhet, övertyga konsumenten om att er produkt är bättre än konkurrenternas och slutligen generera en försäljning. Vi vill också skapa lojalitet bland våra befintliga konsumenter och befästa deras övertygelse om vårt varumärke. För att få allt detta är vi på TIBAR International dedikerade till att utveckla koncept för Point of Sales (POS) marknadsföring som verkligen attraherar dina konsumenter och genererar försäljning.

Vad vi kan göra för ditt varumärke

På TIBAR International är vi med dig hela vägen. Vi drivs av din framgång. Tillsammans med dig hjälper vi dig att avancera och ta marknadsandelar genom att utveckla unika koncept för att driva försäljning för ditt varumärke och dina produkter.

    Vi utvecklar koncept utifrån kreativitet och erfarenhet

    TIBAR International har mer än 20 års erfarenhet inom FMCG. Med kunskap från både produktion och försäljning ger det oss en unik position att skapa koncept som ökar din försäljning och får ditt varumärke att lämna avtryck hos kunden.

    Kontakta oss på TIBAR International