Integritetspolicy

Vi värnar om din trygghet

TIBAR International integritetspolicy

För oss är det viktigt att du känner dig trygg. Här nedan informerar vi om hur vi sparar och behandlar dina personuppgifter.

Vilken information behöver vi om dig?

Personuppgifter är allt som kan användas för att identifiera en enskild person. Det kan vara personnummer, namn, adress, telefonnummer och mailadress.  När du gör en offertförfrågning till TIBAR International ber vi dig ange namn, berörda adresser, telefonnummer och mailadress.  Vi behöver även notera och dokumentera adresser dit vi ska leverera gods.

Hur använder vi informationen om dig?

TIBAR International behandlar dina personuppgifter för att kunna hantera offerter, avtal och beställningar.

TIBAR International måste även behandla dina personuppgifter för att uppfylla rättsliga skyldigheter, till exempel bokförings- och redovisningskrav.
Dina personuppgifter kommer inte att säljas eller lämnas ut till tredje part i marknadsföringssyfte.

Hur länge spar vi informationen?

Personuppgifterna kommer inte behandlas under en längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas.
Du har rätt att få tillgång till, korrigera och ta bort dina personuppgifter. Du kan även begära att behandlingen begränsas eller invända mot den.

TIBAR International med bakgrund till lagstiftning att den information som behandlas med anledning av uppdraget inte blir tillgänglig för obehöriga, vilket innebär att personuppgifter kommer att behandlas konfidentiellt.

TIBAR International ansvarar enligt gällande rätt för att de personuppgifter som behandlas skyddas genom erforderliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder med beaktande av vad som är lämpligt i förhållande till personuppgifternas karaktär och känslighet.  

Förändringar i vår integritetspolicy

Vi ser Kontinuerligt över vår integritetspolicy. Denna version uppdaterades 1 nov 2022.