Öka din försäljning med rätt POS- material! 

21 jun 2023

För att få försäljningen och konsumentens engagemang måste varumärkesägare använda sig av smarta och effektiva marknadsföringsstrategier. 


En sådan strategi är användning av POS-material. I den här artikeln kommer vi att utforska vikten av POS-material i dagligvaruhandeln, diskutera olika typer och bästa praxis för att implementera dem.

Kraften i POS material
POS-material är en förkortning av ”Point Of Sale” och innefattar reklam eller informationsmaterial som exponeras där kunden fattar sitt köpbeslut i butik.  Enligt flera studier har varumärken endast 3-5 sekunder på sig att fånga konsumenters uppmärksamhet innan valet är gjort. Behovet för POS-material har ökat markant de senaste åren. Varumärken har förstått att det kan fungera som ett kraftfullt verktyg för att fånga kundens uppmärksamhet, stå ut från konkurrenter, skapa varumärkeskännedom och driva fler impulsköp.

Här är några viktiga fördelar med att använda POS-material i butik:

 • Ökad  varumärkeskännedom
  POS-material ger dig en möjlighet att visa upp ditt varumärke och dina produkter på ett visuellt tilltalande sätt. Med säljande displayer, skyltar och tex banderoller kan du göra ett bestående intryck på konsumenten och förstärka er varumärkesimage.
 • Informera kunder
  POS-material är ett effektivt sätt att utbilda och informera konsumenten om nya produkter, kampanjer, säljande egenskaper eller kanske ett kommande evenemang. Genom att exponera relevant information i rätt ögonblick kan du påverka konsumentens köpbeslut och få en ökad försäljning.
 • Öka impulsköp
  Strategiskt placerat POS-material, såsom golvdisplayer, kassadisplayer och bordsdisplayer, hyllpratare, hyllstoppare eller hängande skyltar, kan göra att du når fler kunder på flera platser i butiken och därmed generera flera spontanköp. 

Typer av POS- material


Displayer 
Produktdisplayer spelar en avgörande roll i att locka kundernas uppmärksamhet och maximera försäljningen inom FMCG. En estetiskt tilltalande och strategiskt placerad display kan vara det som skiljer din produkt från konkurrenternas.

Skyltar och banderoller
Skyltar och banderoller i större format med tilltalande grafik och ett säljande budskap kan användas för att uppmärksamma specifika produkter eller kampanjer. De kan till exempel exponeras i anslutning till entrén, kassalinjen eller i kundvarvet.

Hyllpratare
Är små skyltar som fästs på butikshyllor för att lyfta fram budskap och skapa bättre synlighet. Hyllpratare kan innehålla produktinformation, erbjudande och på så sätt attrahera till fler köp. 

Golvgrafik
Att nyttja golvytor med kreativ grafik kan guida flera kunder till specifika delar av butiken, marknadsföra nya produkter eller förstärka ett budskap. Golvgrafik kan vara särskilt effektiv i områden med hög trafik och nära produktdisplayer. Visa vägen till din produkt!

Digitala skärmar
I dagens digitala tidsålder kan interaktiva skärmar eller digital-skyltning fånga kundernas uppmärksamhet med dynamiskt innehåll, videor eller produkt-demonstrationer. Du kan nyttja butikens skärmar eller annonsera utomhus, så kallad Out-of-Home marknadsföring.

Bästa metoder för att implementera POS-material:

 1. Strategisk placering
  Identifiera områden med hög synlighet i din butik, tex i anslutning till kassalinjen eller vid entrén. Tänk på kundflödet och se till att materialet inte stör i kundvarvet.
 2. Konsekvent varumärkesutveckling
  Upprätthåll en konsekvent visuell identitet på allt POS-material för att stärka varumärkeskännedomen. Använd din logotyp, färger och typsnitt konsekvent för att skapa en sammanhållen varumärkesupplevelse.
 3. Tydligt budskap
  Håll budskapet kort och enkelt. Använd dig av ett övertygande språk i kombination med en uppmaning för att lyckas aktivera konsumenten.
 4. Regelbundna uppdateringar
  Rotera och uppdatera ditt POS-material regelbundet för att behålla kundernas intresse och för att undvika att det blir inaktuellt. Föråldrat eller irrelevant material kan skapa en negativ upplevelse.

I dagens konkurrensutsatta bransch fungerar försäljningsmaterial som ett effektivt  marknadsföringsverktyg för att engagera konsumenten, förbättra varumärkets synlighet och driva försäljning. Genom att strategiskt använda sig av flera och olika typer av POS-material kan varumärkesägare effektivare fånga konsumentens uppmärksamhet, påverka köpbeslut samt skapa en minnesvärd shoppingupplevelse. Omfamna kraften i POS-material och se er försäljning öka!

Kontakta oss för mer information!

See more of our updates